среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady Winylowe na plot i furtę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja sztachety Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z PCV na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie PVC na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий